تدوین سند جامع برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دندانپزشکی کشور

تدوین سند جامع برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دندانپزشکی کشور

تدوین سند جامع برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دندانپزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهزاد هوشمند با اشاره به اولویت برنامه های کاری این دبیرخانه در دوره جدید از تشکیل شورای راهبردی این دبیرخانه به منظور تدوین سند جامع برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دندانپزشکی کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: هدف از تشکیل این اتاق فکر تدوین نقشه برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده های دندانپزشکی کشور و همچنین برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش درمان تخصصی دندانپزشکی کشور در کلان مناطق آمایشی است که از این لحاظ اهداف مهارتی آموزشی در دوره های عمومی و تخصصی در دست بررسی است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به اهمیت دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در بازنگری (برنامه های درسی) کوریکولوم های آموزشی گفت: برنامه های درسی دوره دندانپزشکی عمومی و تخصصی باید پاسخگو و آشنا با مسائل و نیازهای جامعه باشد که در این راستا تربیت نیروهای چند بعدی دندانپزشکی که علاوه بر حوزه تخصصی بتواند سایر نیازهای جامعه را برآورده و حرفه ای گری و کدهای اخلاقی را بیاموزند در دست اقدام است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع دندانپزشکی خانواده و دندانپزشکی سالمندی افزود: با توجه به اینکه هرم جمعیتی کشور به سمت سالمندی متمایل است حوزه نظام آموزش سلامت دهان و دندان و دندانپزشکی عمومی و تخصصی باید تمام الزامات آموزش را به منظور ارائه خدمات دندانپزشکی سالمندی و خانواده لحاظ کنند.

هوشمند گفت: در این راستا استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، آموزش همگانی به منظور ارتقا نظام سلامت و همچنین ارتباط بخش آموزش با درمان می تواند پاسخگوی نظام سلامت دهان و دندان در این بخش باشد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت انجمن های علمی در ارتقاء و توانمندسازی آموزش بخش خصوصی و برون سپاری وظایف و فعالیت های ستادی وزارت بهداشت، گفت: در کسب مرجعیت علمی، می توان از ظرفیت نخبگان علوم پزشکی و استعدادهای درخشان در آموزش دندانپزشکی استفاده کنیم که در این خصوص توسعه رشته های بین رشته ای و استفاده حداکثری از دانشجویان نخبه می تواند در ماندگاری این افراد در کشور مفید واقع شود.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به حوزه ارتباطات بین المللی در دندانپزشکی یادآور شده با رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت و اقتدار می توانیم با طراحی برنامه های مشترک، ارتباط حوزه دندانپزشکی را با خارج از کشور هموارتر کنیم که این اقدام در راستای اعتباربخشی برنامه های بین المللی می تواند به اعتبار دندانپزشکی کشور کمک کند و تسهیل کننده رسیدن به مرجعیت علمی نیز باشد.

وی با اشاره به اهمیت تغییر در آموزش و نگرش در، سطح دانشکده های دندانپزشکی براساس ظرفیت های گروه های آموزشی، به برگزاری دو آزمون ورودی دستیاری دندانپزشکی و ارتقاء تخصصی دندانپزشکی در اوایل تیر ماه سالجاری اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که در برگزاری آزمون های این دوره افتاد همکاری و هم افزایی بین نیروهای جوان متخصص دندانپزشکی کشور و اساتید با تجربه در هیئت های بورد کلان مناطق آمایشی بود که رضایتمندی داوطلبان و دانشجویان را به همراه داشت.

هوشمند گفت: برگزاری آزمون ها به صورت الکترونیک هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و هم به پایایی و اعتبار مجازی سازی آموزش در کشور کمک می کند.

  1. علیرضا

    جالب بود

ارسال نظر