تامین و فروش کالا

تامین و فروش کالا

تامین و فروش کالا
كالاهای بهداشتی دندانپزشکی در تعاوني علاوه بر فروش مستقيم در محل تعاوني، از طريق فروشگاه اینترنتی و نیز بصورت تلفن یا پيامكي مانند پيك و پست نيز جهت تهران و شهرستان ها ارسال مي شوددر تعاوني فروش آزاد است و كسان و نهادهايي كه عضو نيستند نيز مي توانند از تع